کدام یک از گزینه های زیر در مورد مزایای درمان زردی نوزاد در منزل صحیح نیست؟

  1. آسایش و آرامش کامل مادر و نوزاد در محیط خانه
  2. کاهش ریسک انتقال عفونت به نوزاد در بیمارستان
  3. جلوگیری از جدا شدن طولانی مدت مادر و نوزاد
  4. افزایش هزینه های درمان