تعرفه خدمات پرستاری در منزل

مرکز پرستاری آراد شیراز 

.

 جهت دانلود تعرفه-1401کلیک کنید

 جهت مشاهده تعرفه-1402کلیک کنید

جهت مشاهده تعرفه – 1403 کلیک کنید