کدام یک از گزینه های زیر در مورد علت به وجود آمدن یبوست، در نوزادان و کودکان صحیح نمی باشد؟

  1. مصرف ناکافی غذاهای پرفیبر مانند میوه و سبزیجات
  2. مصرف کم مایعات
  3. پر جنب و جوش بودن کودک
  4. احساس فشار در زمانی که کودک در حال آموزش رفتن به دستشویی است