کدام یک از گزینه های زیر جهت پیشگیری از ابتلا به کبد چرب صحیح نیست؟

  1. داشتن رژیم غذایی مناسب
  2. ترک سیگار و الکل
  3. ورزش منظم
  4. افزایش مصرف کربوهیدرات ها