کدام یک از گزینه های زیر در مورد بیماری واریس صحیح نیست؟

  1. ایستادن مکرر از جمله عوامل اصلی در ایجاد این بیماری می باشد.
  2. این بیماری معمولا در سنین پائین رخ می دهد.
  3. برجستگی رگ های پا، درد و احساس سنگینی از جمله علامت های بیماری واریس می باشد.
  4. تشخیص و درمان این بیماری توسط پزشک متخصص قلب و عروق انجام می شود.