کدامیک جزء علائم حملات قلبی نمی باشد؟

  1. اسپاسم عضلانی
  2. درد فک و گردن
  3. عرق سرد یا گرم
  4. پریشانی و گیجی