کدامیک از عوارض ابتلا طولانی مدت به دیابت نمی باشد؟

۱. مشکلات بینایی

۲. آسیب کلیوی

۳. استرس

۴. بیماری های عروقی