کدامیک از عوارض ابتلا طولانی مدت به دیابت نمی باشد؟

  1. مشکلات بینایی
  2. آسیب کلیوی
  3. استرس
  4. بیماری های عروقی